ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

PRACOWNICY

Pracownicy ZTC

Od lewej stoją: mgr inż. Grzegorz Grzęda, dr inż. Paweł Kwiatkowski, mgr inż. Krzysztof Sieczkowski, mgr inż. Marek Sawicki, dr inż. Zbigniew Jachna, mgr inż. Krzysztof Różyc,
prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, dr inż. Andrzej Poniecki, dr inż. Rafał Szymanowski,
ppłk dr inż. Tadeusz Sondej, dr inż. Jerzy Pasierbiński, dr inż. Dominik Sondej,
dr inż. Paweł Dąbal

AKTUALNOŚCI

01 10 2020

Drodzy Studenci!
Związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 większość procesu dydaktycznego w semestrze zimowym 2020/2021 będzie realizowana techniką „nauki na odległość”. Prowadzący skontaktują się z starostami grup i przekażą im szczegóły dotyczące narzędzi i sposobów komunikacji.