ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Aparatura badawcza

DATA

Wybrana aparatura badawcza będąca na wyposażeniu ZTC

 

Oscyloskop próbkujący w czasie rzeczywistym DSA90804A o paśmie 8 GHz i 40 GS/s (Agilent)

Oscyloskop próbkujący w czasie rzeczywistym DSA70404 o paśmie 4GHz i 25GS/s (Tektronics)

2 rubidowe wzorce częstotliwości 10 MHz i 1 PPS typ FS725 (Stanford Research Systems)

Generator kwarcowy 10 MHz i 1 PPS typ E8-Y z dystrybutorem typ E5-6X (Quartzlock)

Generator odcinków czasu typ 745-8C-GOC (Berkeley Nucleonics)

Generator odcinków czasu typ GFT1004 (Greenfield Technologies)

Licznik czasu typ A033-ET (Eventech)

Licznik czasu typ SR620 (Stanford Research Systems)

Analizator widma 20 Hz – 3,6 GHz typ N9020A (Agilent)

Generator impulsowy typ 81130A (Agilent)

Generator sygnałowy typ HP8648B (Hewlett-Packard)

Generator sygnałowy typ N5181A (Agilent)

Zasilacz laboratoryjny typ 6624A (Agilent)

Komora klimatyczna typ PL-2J (ESPEC)