ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Nauka i badania

DATA

Tematyka badań

 
 • Projektowanie urządzeń cyfrowych z użyciem programowalnych i specjalizowanych układów scalonych w najnowszych technologiach CMOS
 • Precyzyjna metrologia czasu
  • Metody i techniki do pomiaru odcinków czasu z rozdzielczością pikosekundową
  • Scalone przetworniki czasowo-cyfrowe o rozdzielczości 1 ps
  • Autonomiczne liczniki czasu o precyzji nie gorszej niż 10 ps
  • Wirtualne liczniki czasu o rozdzielczości 200 ps w postaci kart komputerowych z interfejsami PCI, CPCI i PXI
  • Liczniki czasu w technologii CMOS FPGA ze stabilizacją z użyciem pętli DLL
  • Metody silnej estymacji do redukcji wpływu zakłóceń na wyniki pomiarów
  • Precyzyjne generatory odcinków czasu o rozdzielczości pikosekundowej, ze sterowaniem cyfrowym
 • Metody syntezy logicznej
  • Nowoczesne algorytmy optymalizacji układów logicznych
  • Programy komputerowe do syntezy układów logicznych
 • Systemy mikroprocesorowe
  • Komputerowe metody projektowania systemów mikroprocesorowych i urządzeń przenośnych z mikrokontrolerami
  • Architektury mikroprocesorów i mikrokontrolerów (Intel, AMD, Infineon, ARM, Atmel, Motorola)
  • Mikrosterowniki z wbudowanymi mikroprocesorami SoC
  • Systemy wieloprocesorowe
  • Specjalizowane mikrokomputery
 • Systemy cyfrowe czasu rzeczywistego
  • Systemy operacyjne RTOS
  • Programowanie w środowisku RTOS (QNX, VxWorks, Micro OS/RTOS)
  • Narzędzia wspomagające projektowanie: debugery, asemblery, symulatory, kompilatory, emulatory
 • Grafika komputerowa
  • Grafika 3D, animacja, metody kompresji
  • Teoria i praktyka komputerowego przetwarzania, generowania i rozpoznawania obrazów
  • Inteligentne terminale multimedialne
 • Sieci komputerowe
 • Technologie internetowe – języki HTML, Java, PHP, Perl, projektowanie aplikacji internetowych
 • Elementy sztucznej inteligencji
  • Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowania – analiza i synteza sztucznych sieci neuronowych, symulacja sieci neuronowych, implementacja sieci w systemach mikroprocesorowych
  • Metody logiki rozmytej (fuzzy logic) – implementacja sterowników FL w komputerowym systemie FuzzyTech
  • Algorytmy genetyczne – projektowanie i implementacja GA w systemach mikroprocesorowych
  • Projektowanie inteligentnych mikrosterowników z wbudowanymi procesorami
  • Aplikacje metod AI w robotyce

Baza laboratoryjna

 
 • Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych (s.16/45)
 • Laboratorium Programowalnych Układów Cyfrowych (s.17/45)
 • Laboratorium Badawcze (s.18/45)
 • Laboratorium Układów Cyfrowych (s.19/45)

Wybrane programy komputerowe

 
 • kompilator C (Keil) dla mikroprocesorów X51,
 • program FuzzyTech (Inform) do projektowania systemów z logiką rozmytą,
 • kompilator C (HiTech) dla procesorów ARM,
 • system projektowy ISE 14.5 (Xilinx),
 • symulator układów cyfrowych WorkView (ViewLogic),
 • system projektowy Active HDL (Aldec - http://www.aldec.com ),
 • symulator układów analogowych i cyfrowych ICAP/4 v. 8.1 (Intusoft),
 • system projektowy Libero v. 2.3 (Actel) dla układów serii ProASIC i ProASIC Plus.

Stanowiska badawcze

 
 • stanowisko do projektowania układów specjalizowanyh ASIC (stacja robocza Sun SPARC Station 20 + oprogramowanie IC Package (Cadence)),
 • stanowisko do projektowania układów specjalizowanych ASIC (stacja robocza Sun Blade 100 + oprogramowanie IC Package (Cadence) + biblioteki technologiczne AustriaMikroSystem),
 • stanowisko do projektowania i badań układów kontrolerów i sprzęgów komputerowych (zestaw PXI),
 • stanowisko do projektowania i testowania precyzyjnych liczników i generatorów odcinków czasu (aparatura wymieniona niżej).

Unikatowa aparatura

 
 • oscyloskopy próbkujące w czasie rzeczywistym: DSA90804A (Agilent) o paśmie 8 GHz i 40 GS/s oraz DSA70404 (Tektronix) o paśmie 4 GHz i 25 GS/s,
 • precyzyjny licznik czasu A033-ET (Eventech) o precyzji poniżej 5 ps i wysokiej szybkości wykonywania pomiarów sięgającej do 20 MS/s,
 • generator odcinków czasu 745-8C-GOC (Berkeley Nucleonics),
 • analizator widma N9020A (Agilent) o paśmie pomiarowym od 20 Hz do 3,6 GHz ,
 • rubidowy wzorzec częstotliwości 10 MHz model FS725 (Stanford Research Systems),
 • cyfrowy generator precyzyjnych odcinków czasu model DG535 (Stanford Research Systems),
 • precyzyjny licznik czasu model SR620 (Stanford Research Systems) o rozdzielczości 3 ps ,
 • licznik czasu i częstotliwości HP53132A (Hewlett-Packard),
 • generator impulsów nanosekundowych typ 640 (Berkeley Nucleonics),
 • wzorcowy generator kwarcowy 10 MHz z synchronizacją radiową model FN77-OCXO (Schomandl),
 • syntezer częstotliwości od 9 kHz do 2 GHz, typ HP8648B (Hewlett-Packard),
 • generator sygnałowy N5181A (Agilent) o częstotliwości sygnału wyjściowego z zakresu od 100kHz do 3 GHz,
 • generator odcinków czasu GFT1004 (Greenfield Technologies) o rozdzielczości 1 ps ,
 • komora klimatyczna PL-2J (ESPEC) o zakresie temperaturowym od -40 do +100°C.