ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Dydaktyka

DATA
 

Zakład Techniki Cyfrowej kształci studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów w zakresie szeroko rozumianej techniki cyfrowej, począwszy od poznania zasad działania prostych układów logicznych, skończywszy na projektowaniu rozbudowanych systemów cyfrowych. Większość zajęć jest prowadzona z nastawieniem na zdobywanie umiejętności praktycznych (w formie laboratoriów oraz projektów) z użyciem nowoczesnych zestawów uruchomieniowych oraz narzędzi projektowych takich firm jak przykładowo: Aldec, Altera, Xilinx, Advantech. Najszersza grupa przedmiotów, realizowana w ramach specjalności „Systemy cyfrowe”, dotyczy m.in. systemów wbudowanych, procesorów DSP, projektowania urządzeń mobilnych, programowania aplikacji internetowych, programowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, projektowania cyfrowych układów specjalizowanych, konwerterów czasowo-cyfrowych, systemów czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji oraz testowania systemów cyfrowych.