ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Eureka

DATA
 

LTDS (EUREKA)

PROJECT  DPZ/EUREKA-1/2041/2013

LEGAL TIME DISTRIBUTION SYSTEM - System Dystrybucji Czasu Urzędowego.

+ Czytaj więcej

UMETRO (NCBiR)

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH - PBS1/B3/3/2012

Urządzenia metrologiczne wysokich technologii do pomiarów i generacji odcinka czasu z pikosekundową precyzją.

+ Czytaj więcej

OPUS (NCN)

PROGRAM OPUS - 2011/01/B/ST7/03278

Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi o pikosekundowej rozdzielczości.

+ Czytaj więcej

DPZ/EUREKA-1/2041/2013
European Initiative EUREKA

LEGAL TIME DISTRIBUTION SYSTEM
System Dystrybucji Czasu Urzędowego

Aim of the project:

The project Legal Time Distribution System (LTDS) aims at the development of a new technology and supporting hardware and software to disseminate, using Galileo/GPS and NTP servers, legal time with certified means such as to satisfy all the provisions of law.

Proposal of LTDS is based on the use of:

  1. a local clock(s) at the user premises,
  2. the CV (common view) technique, relied on Galileo/GPS signals, to transfer accurate time and compare the legal time scale with the user time scale,
  3. the Internet certified time dissemination, in the form of the NTP protocol, to validate the time transfer via the CV technique.


Main parts of the system

NMI EUU