ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Kontakt

DATA
 

Zakład Techniki Cyfrowej
Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Kierownik zakładu:
ppłk dr inż. Tadeusz Sondej
Telefon: +48 261 839 016
email: tadeusz.sondej@wat.edu.pl

Lokalizacja GPS:
N: 52.251995
E: 20.905440

Webmaster:
dr inż. Dominik Sondej
Wszelkie uwagi dotyczące działania strony www proszę kierować na adres: dominik.sondej@wat.edu.pl