ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

MTC108

DATA
 

Wielokanałowy licznik czasu i częstotliwości MTC 108

Precyzyjny generator odcinków czasu TIG 101

Opis ogólny

Licznik czasu MTC 108 to autonomiczny przyrząd pomiarowy, który umożliwia jednoczesne określenie relacji czasowych pomiędzy sygnałami dołączonymi do ośmiu wejść pomiarowych. Relacje czasowe mogą być określane pomiędzy siedmioma parami dowolnie wybranych sygnałów, a także pomiędzy siedmioma sygnałami z różnych źródeł i wspólnym sygnałem referencyjnym. Ponadto licznik umożliwia pomiar częstotliwości, stabilności źródeł zegarowych (dewiacja Allana), błędów przedziału czasu (TIE, MTIE) oraz dewiacji czasu (TDEV). Licznik charakteryzuje się wysoką rozdzielczością (~1.9 ps) i precyzją (< 10 ps) oraz szerokim zakresem pomiarowym (> 1 h), co uzyskano w wyniku połączenia metody stempli czasowych, interpolacji dwustopniowej oraz metody ekwiwalentnej linii kodującej. Przyrząd wyposażony jest w wysokiej jakości oscylator kwarcowy, ale zapewnia także możliwość użycia zewnętrznego źródła sygnału zegarowego o częstotliwości 10 MHz, w tym bardziej stabilnego wzorca atomowego. Licznik posiada wbudowany układ automatycznej kalibracji umożliwiający użytkownikowi realizację dokładnych pomiarów bezpośrednio po uruchomieniu przyrządu. Licznik czasu MTC 108 zapewnia również możliwość dokładnego określenia parametrów sesji pomiarowej, a wyniki pomiarów obrazowane są na bieżąco na ergonomicznym kolorowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Istnieje również możliwość sterowania urządzeniem za pomocą interfejsów USB, Ethernet, RS232 i RS485.

Parametry

Zakres pomiarowy 0 - 4400 s
Rozdzielczość (LSB) 1.9 ps
Precyzja (StdDev) < 10 ps w zakresie mierzonych odcinków czasu od 0 to 1 ms (wbudowany generator kwarcowy TCXO)
< 10√sample_size ps dla pomiarów z uśrednianiem,
< 10 ps w zakresie mierzonych odcinków czasu od 0 to 20 ms (generator rubidowy wbudowany lub zewnętrzny)
Czas martwy < 100 ns
Szybkość powtarzania pomiarów 1×107 stempli/s/kanał
5×104 stempli/s/kanał do komputera zewnętrznego
Wejścia 1÷8
Impedancja obciążenia 50 Ω, sprzężenie DC, złącza SMA
Amplituda: ± 4 V
Zbocze aktywne: wybierane (narastające lub opadające)
Próg wyzwalania -4 V do +4 V (określany manualnie lub automatycznie z rozdzielczością 8 mV)
Wejście 10 MHz (gen. zewnętrzny)  
Impedancja: 50 Ω, sprzężenie AC; złącza SMA
Amplituda: ± 4 V
  10 MHz, sygnał sinusoidalny lub prostokątny, min. 100 mV / 50 W
Generator wewnętrzny 10 MHz TCXO, stabilność 0.5 ppm (- 40 to +85 °C), starzenie 1×10-6/rok
Pamięć pomiarów 32 M stempli
Interfejsy  
USB Typ A i B,  USB 2.0
Ethernet złącze RJ-45
Zasilanie 230 V, 50 Hz, 100W
Oprogramowanie szablon przykładowego programu do importowania danych przez komputer zewnętrzny (w jezyku Delphi 4)
Wymiary 444 (Szer.) × 137 (Wys.) × 330 (Dłu.) mm / Rack 19” 3U
Waga 8 (9,7) kg
Wykres prezycji licznika MTC108.