ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Nagrody

DATA
 

Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Badań i Nowych Technologii
BRUSSELS EUREKA 2015
21.11.2015, Bruksela, Belgia

Nagroda specjalna za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości,
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015
29.10–01.11.2015, Norymberga, Niemcy

Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF
26–29.11.2015, Seoul, Korea Południowa

Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki
i Wyrobów - Geneva Inventions

15–19.04.2015, Genewa, Szwajcaria

Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków - ITEX
21–23.05.2015, Kuala Lumpur, Malezja

Brązowy medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS
12-14.10.2015, Warszawa, Polska

Brązowy medal za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu
i częstotliwości,
Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF
28.11–01.12.2014, Seul, Korea Południowa

Wyróżnienie Malaysian Association
of Research Scientists
za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu
i częstotliwości,
Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF

28.11–01.12.2014, Seul, Korea Południowa

Złoty medal za opracowanie
Konwertera czas - cyfra,
46. Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Badań i Nowych Technologii
BRUSSELS EUREKA '97

11.11.1997, Bruksela, Belgia

Puchar Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych

za promocje nauki polskiej na świecie,
1997, Warszawa, Polska