ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

O Zakładzie

DATA
 
Budynek WEL WAT Zakład mieści się w budynku
Wydziału Elektroniki WAT

Zakład Techniki Cyfrowej powstał w 1969r. jako samodzielna Katedra Technologii Elektronowej i Mikroelektroniki. Od tamtej pory kilkukrotnie ulegał restrukturyzacji, zmieniała się jego nazwa i miejsce w strukturze WAT (więcej informacji w zakładce Historia). Aktualnie wiodącą specjalnością Zakładu są nowe metody pomiarowe i rozwiązania techniczne w zakresie precyzyjnej metrologii czasu realizowanej z rozdzielczością pikosekundową. Do najważniejszych obszarów zastosowań takich pomiarów należą dalmetria laserowa (systemy kierowania ogniem), nawigacja satelitarna (systemy określania pozycji i namierzania) oraz identyfikacja parametrów torów transmisyjnych (systemy transmisji danych). Wykonane w Zakładzie urządzenia (przykłady na dole strony) reprezentują najwyższy światowy poziom, znajdując uznanie zarówno w krajowych jak i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych (np. CBK PAN, BIPM Francja, PTB Niemcy, USNO USA), a także na targach i wystawach specjalistycznych (zakładka Zakład / Nagrody). Najważniejsze opracowania propagowane są w formie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i referatów na liczących się konferencjach zagranicznych i krajowych (zakładka Nauka i Badania / Publikacje). Realizowane obecnie układy i urządzenia pomiarowe (zakładka Nauka i Badania / Projekty) wykonywane są głównie z zastosowaniem najnowszych technologicznie cyfrowych układów programowalnych. Laboratorium badawcze Zakładu jest wyposażone w precyzyjną i zaawansowaną technologicznie aparaturę badawczą (zakładka Nauka i Badania / Aparatura Badawcza).