ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

OPUS

DATA
 

LTDS (EUREKA)

PROJECT  DPZ/EUREKA-1/2041/2013

LEGAL TIME DISTRIBUTION SYSTEM - System Dystrybucji Czasu Urzędowego.

+ Czytaj więcej

UMETRO (NCBiR)

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH - PBS1/B3/3/2012

Urządzenia metrologiczne wysokich technologii do pomiarów i generacji odcinka czasu z pikosekundową precyzją.

+ Czytaj więcej

OPUS (NCN)

PROGRAM OPUS - 2011/01/B/ST7/03278

Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi o pikosekundowej rozdzielczości.

+ Czytaj więcej

2011/01/B/ST7/03278
Narodowe Centrum Nauki

INTERPOLACYJNE METODY PRZETWARZANIA CZASOWO-CYFROWEGO Z KODOWANIEM WIELOKROTNYM I NIEZALEŻNYMI LINIAMI KODUJĄCYMI O PIKOSEKUNDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI

Cele projektu:

Celem badań jest opracowanie nowych metod precyzyjnego przetwarzania czasowo-cyfrowego oraz:

  1. analiza matematyczna i doświadczalna precyzyjnej metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z niezależnymi, cyfrowymi liniami kodującymi,
  2. określenie metod tworzenia i kalibracji ekwiwalentnej linii kodującej,
  3. analiza nowej metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi,
  4. analiza błędów opracowanych metod przetwarzania.


Metoda kodowania wielokrotnego w niezależnych liniach kodujących

Przetwornik czasowo-cyfrowy z
kodowaniem wielokrotnym w niezależnych liniach kodujących
Kod wyjściowy linii kodujących TCDL
Sposób tworzenia ekwiwalentnej linii kodującej ECL w przetworniku z kodowanie dwuzboczowym w dwóch liniach kodujących TCDL