DATA
Sylwia Zawadzka

Sylwia Zawadzka

Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Tel.: 261 837 625
E-mail: sylwia.zawadzka@wat.edu.pl
Pok. 16/45

Droga zawodowa

 
  • od 2021 – Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
  • 2018-2021 – Dowódca plutonu (Wojskowa Akademia Techniczna)
  • 2018 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna) Specjalność: eksploatacja systemów łączności
  • 2017 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna), Specjalność: eksploatacja systemów łączności

Działalność dydaktyczna

 
  • Programowanie mikrokontrolerów

Materiały dydaktyczne

 

Działalność badawcza

 
  • Pomiar i przetwarzanie sygnałów biomedycznych