ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Projekty

DATA
 

LTDS (EUREKA)

PROJECT  DPZ/EUREKA-1/2041/2013

LEGAL TIME DISTRIBUTION SYSTEM - System Dystrybucji Czasu Urzędowego.

+ Czytaj więcej

UMETRO (NCBiR)

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH - PBS1/B3/3/2012

Urządzenia metrologiczne wysokich technologii do pomiarów i generacji odcinka czasu z pikosekundową precyzją.

+ Czytaj więcej

OPUS (NCN)

PROGRAM OPUS - 2011/01/B/ST7/03278

Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi o pikosekundowej rozdzielczości.

+ Czytaj więcej