ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Publikacje

DATA
 

Najnowsze publikacje

 

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

Efficient Implementation of Multiple Time Coding Lines-Based TDC in an FPGA Device

P. Kwiatkowski, R. Szplet

Abstract: This article presents two principles that make multiple time coding lines (TCLs)-based time-to-digital converter (TDC) implementation in field-programmable gate array (FPGA) device more efficient. A pseudo-segmented delay line allows for saving many logical resources by effective utilization of programmable logic block elements. A chopped TCL improves measurement resolution and precision and takes advantage of a global clock network skew.

+ Czytaj więcej

MEASUREMENT

Digital-to-time converter for test equipment implemented using FPGA DSP blocks

P. Kwiatkowski

Abstract:This paper presents a novel digital-to-time converter (DTC) implemented using digital signal processing (DSP) blocks built in field-programmable gate array (FPGA) devices. The converter was implemented in a low-cost Xilinx Spartan-6 FPGA chip manufactured in the 45 nm CMOS process and can be applied in any other programmable logic device that contains DSP blocks. The designed DTC time interval jitter is below 2.8 ps.

+ Czytaj więcej

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

Measurement Uncertainty of Precise Interpolating Time Counters

R. Szplet, R. Szymanowski, D. Sondej

Abstract: This paper presents a comprehensive analysis of measurement uncertainty of a wide class of precise time interval counters based on the most common two-stage time interpolation method. All nonnegligible sources of errors are discussed, including the quantization process, nonlinearity of time interpolators, timing jitter induced by elements of signal paths as well as inherent jitter of input pulses, and reference clock signal.

+ Czytaj więcej

Książki

 

Skrypty

 
 1. Z. Jachna, J. Kalisz, T. Orżanowski, J. Pasierbiński, R. Szplet: Programowalne cyfrowe układy scalone, architektura - oprogramowanie – zadania projektowe, skrypt WAT, Warszawa 1999.
 2. T. Sosnowski, A. Poniecki, R. Pełka: Podstawy projektowania systemów mikroprocesorowych z mikrokontrolerem X51 , skrypt WAT, Warszawa 1999.

Wybrane artykuły naukowe

 
 1. P. Kwiatkowski, K. Różyc, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: 5 ps jitter programmable time interval/frequency generator, Metrology and Measurement Systems, vol. 24, no. 1, 2017, pp. 57-68
 2. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski: Measurement subsystem for evaluation of local atomic clocks quality, Przegląd Elektrotechniczny, r. 92, nr 11, 2016, str. 39-42
 3. R. Szplet, D. Sondej, G. Grzęda: High-Precision Time Digitizer Based on Multiedge Coding in Independent Coding Lines, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 65, no. 8, 2016.
 4. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: An Eight-Channel 4.5-ps Precision Timestamps-Based Time Interval Counter in FPGA Chip, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 65, no. 9, 2016.
 5. Z. Jachna, R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc: Permanently calibrated interpolating time counter, Measurement Science and Technology, Vol. 26, 015006, 2015.
 6. K. Klepacki, R. Szplet, R. Pełka: A 7.5 ps single-shot precision integrated time counter with segmented delay line, Review of Scientific Instruments, Vol. 85, 034703 , 2014.
 7. G. Grzęda, D. Sondej, R. Szplet: Oprogramowanie diagnostyczno-sterujące interpolacyjnego licznika czasu w układzie programowalnym, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 441-443
 8. Z. Jachna, R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc: Procesor kodu do realizacji procedur kalibracyjnych w interpolacyjnym liczniku czasu, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 438-440
 9. K. Różyc, R. Szplet, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna: Wielokanałowy modułowy licznik czasu z użyciem układów programowalnych, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 432-434
 10. P. Kwiatkowski, R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc: Scalony licznik czasu z użyciem stempli czasowych i interpolacji dwustopniowej, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 435-437
 11. R. Szplet, Z. Jachna, P. Kwiatkowski, K. Rozyc: A 2.9 ps equivalent resolution interpolating time counter based on multiple coding lines, Measurement Science and Technology, Vol. 24, 035904, 2013.
 12. P. Kwiatkowski, R. Szymanowski, R. Szplet: Identyfikacja parametrów dynamicznych linii szybkich przeniesień oraz globalnych linii zegarowych w układach programowalnych Spartan-6, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 08, 2013, str. 757-759.
 13. R. Szplet, D. Sondej, G. Grzęda: Bezpośredni przetwornik czas-liczba z kodowaniem wielokrotnym, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, nr 8, 2013, str. 842-844
 14. R. Szplet, K. Perko: Scalony licznik czasu z użyciem stempli czasowych, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 08, 2013, str. 839-841
 15. K. Klepacki, R. Szplet, 14-ps Precision Time Interval Counter in CMOS ASIC, Elektronika, nr 2/2013, s. 42–46
 16. P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc, and J. Kalisz: Accurate and low jitter time-interval generators based on phase shifting method, Rev. Sci. Instrum. 83, 034701 (2012); (4 pages)
 17. Xiang Su, Ekaterina Gilman, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Latkowski, Alma Pröbstl, Bartłomiej Wójtowicz, Jukka Riekki: Knowledge-Based Systems for Ambient Social Interactions, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 7040/2011, 61-71
 18. R. Szplet, Z.Jachna, K.Rozyc, J. Kalisz: High precision time and frequency counter for mobile application, WSEAS Transactions on Circuits and Systems 9 (6), June 2010, pp. 399-409.
 19. R. Szplet, K. Klepacki: An FPGA-integrated time-to-digital converter based on two-stage pulse shrinking, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 59, No. 6, June 2010, pp. 1663-1670.
 20. P. Dąbal, R. Pełka: Implementacja algorytmu szyfrującego Rijndael (AES) w układzie FPGA Virtex 4FX, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55, nr 8/2009, str. 591-593.
 21. R. Szplet, S. Jarzyński: Wysokorozdzielczy konwerter czasowo-cyfrowy z próbkowaniem impulsu, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55, nr 8/2009, str. 642-644.
 22. R. Szplet: Auto-tuned counter synchronization in FPGA-based interpolation time digitizers, Electronics Letters, vol. 45, no. 13, July 2009.
 23. R. Szplet, J. Kalisz, Z. Jachna: A 45 ps time digitizer with two-phase clock and dual-edge two-stage interpolation in Field Programmable Gate Array device, Measurement Science and Technology, 20 (2009) 025108 (11 pages).
 24. T. Radomski, R. Pełka: Pomiar położenia kątowego i udarów z wykorzystaniem przetworników A/C delta-sigma wbudowanych w układ programowalny FPGA, Biuletyn WAT, vol. LVII, nr 4, 200 8, str. 273-284.
 25. R. Szplet: Synchronizacja sygnałów w interpolacyjnych licznikach czasu, Biuletyn WAT, vol. LVII, nr 4, 2008, str. 285-308.
 26. T. Sondej, M. Gołaszewski: Algorytmy i metody dwuprocesorowego sterowania precyzyjnym licznikiem czasu, Biuletyn WAT, vol. LVII, nr 4, 2008, str. 309-326.
 27. Z. Jachna, R. Szplet, K. Różyc, K. Klepacki: Zastosowanie interpolacyjnej metody pomiaru odcinka czasu do precyzyjnego pomiaru częstotliwości, Biuletyn WAT, vol. LVII, nr 2, 2008, str. 277-288.
 28. P. Dąbal, R. Pełka: Implementacja algorytmu szyfrującego AES-128 w układzie FPGA Spartan 3E z procesorami PicoBlaze, PAK 2008 nr 08, s. 520-522
 29. R Szplet, M Gołaszewski: Scalony konwerter czas-liczba z użyciem metody licznikowej i zegara wielofazowego, PAK 2008 nr 08, s. 591-593
 30. M Gołaszewski, T Sondej: System dwuprocesorowy do sterowania licznikiem czasu w układzie SoC, PAK 2008 nr 08, s. 469-471
 31. T. Radomski, R. Pełka: Precyzyjny, konfigurowalny przetwornik analogowo-cyfrowy implementowany w układzie FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7, 2007, str. 9-11
 32. Z. Jachna, J.Kalisz, K. Różyc: Generator precyzyjnych odcinków czasu w układzie CMOS FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7, 2007, str. 15-17
 33. R. Szplet, Z. Jachna, J. Kalisz, K. Różyc: Scalony licznik czasu i częstotliwości z użyciem odwrotnościowej metody pomiaru częstotliwości i ulepszonej metody tworzenia histogramu, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7, 2007, str. 18-20
 34. R. Szplet, K. Klepacki: Precyzyjny konwerter czasowo-liczbowy wykorzystujący metodę skracania impulsu zrealizowany w układzie FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7, 2007, str. 21-23
 35. T. Radomski, R. Pełka: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe delta-sigma zaimplementowane w układach programowalnych FPGA VIRTEX-4, Biuletyn WAT, vol. LV, 2006, str. 9-26
 36. T. Sondej, L. Zagoździński, R. Pełka: Ocena wydajności procesorów wbudowanych w układy FPGA, Biuletyn WAT, vol. LV, 2006, str. 27-42
 37. J. Kalisz, Z. Jachna, R. Szplet, K. Różyc: Precyzyjny licznik czasu i częstotliwości z interfejsem PCI, Biuletyn WAT, vol. LV, 2006, str. 43-58
 38. R. Szymanowski: Błąd kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu, Biuletyn WAT Nowe Technologie w Telekomunikacji - numer specjalny, Warszawa 2006, vol. LV, str. 59-66
 39. R. Szymanowski: Wpływ błędu kwantyzacji na niepewność pomiarową w interpolacyjnym liczniku czasu, Pomiary Automatyka Kontrola, 9bis, 2006, str. 74-76 (www.pak.home.pl)
 40. T. Orżanowski, H. Madura, E. Powiada, J. Pasierbiński: Analiza układu odczytu do matrycy detektorów bolometrycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, 9/2006
 41. E. Powiada, K. Chmielewski, J. Pasierbiński,M. Kastek: Układy wzmacniaczy do detektorów piroeklektrycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, 9/2006
 42. R. Szplet, Z. Jachna, J. Kalisz: Scalony licznik czasu o rozdzielczości 50 ps w reprogramowalnym układzie FPGA, Elektronika, nr 9, 2006.
 43. T. Radomski, R. Pełka: FPGA-based digital-to-analog conversion with embedded delta-sigma modulators, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7bis, 2006, s. 17-19
 44. T. Sondej, L. Zagoździński, R. Pełka: Porównanie wydajności sprzętowego i programowego procesora w układzie FPGA Xilinx Virtex-4, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7bis, 2006, s. 20-22
 45. R. Szplet, M. Grabowski: Konwerter czas-liczba o rozdzielczości 40 ps w układzie reprogramowalnym, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7bis, 2006, s. 23-25
 46. J. Kalisz , Z. Jachna: Metastability tests of flip–flops in programmable digital circuits, Microelectronics Journal, Vol.37, pp.174–180, ELSEVIER 2006.
 47. T. Sondej, R. Pełka, Kalibracja dalmierza laserowego z wykorzystaniem logiki rozmytej, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Elektryka, z.195, 2005, str. 209-220
 48. R. Szymanowski, J. Kalisz: Field programmable gate array time counter with two-stage interpolation, Review of Scientific Instruments, Vol. 76 (2005), No. 4, 045104 (5 pages)
 49. J. Kalisz: Review of methods for time interval measurements with picosecond resolution, Metrologia, Vol. 41 (2004), No. 1, pp.17-32
 50. T. Sondej, R. Pełka, A. Poniecki: Optimized data processing in precision laser rangefinder with embedded microcontroller, Metrology and Measurement Systems, Vol. X (2003), No. 3, pp. 271-286
 51. J. Kalisz, K. Różyc, Z. Jachna: Virtual time counters with ISA, PCI and PXI interfaces, Metrology and Measurement Systems, Vol. X (2003), No. 3, pp. 331-337
 52. R. Szymanowski: Metastability effects in a two-stage time interpolator, Metrology and Measurement Systems, Vol. X (2003), No. 3
 53. T. Orżanowski: An improved model of delay-locked loop in the z-domain, Metrology and Measurement Systems, Vol. X (2003), No. 3
 54. J. Kalisz, A. Poniecki, K. Różyc: A simple, precise, and low jitter delay/gate generator, Review of Scientific Instruments,Vol. 74 (2003), No. 7, pp. 3507-3509
 55. R. Szplet: Timing jitter calculation using simplified phase noise integration method, Metrology and Measurement Systems, 2003.
 56. J. Kalisz, T. Orżanowski, R. Szplet: The Delay-Locked Loop technique for temperature stabilization of internal delays of CMOS FPGA devices, Electronics Letters, Vol. 36, No. 14, 2000, pp. 1184-1185
 57. R. Szplet, J. Kalisz, R. Szymanowski: Interpolating time counter with 100-ps resolution on a single FPGA device, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 49, No. 4, August 2000, pp. 879-883
 58. J. Kalisz, R. Szplet, R. Pełka, A. Poniecki: Single-chip low-cost time counter for distance measurements with3 cm resolution, Journal of Optics, Vol. 29, 1998, pp. 199-205
 59. J. Kalisz, R. Szplet, R. Pełka: Single-chip interpolating time counter with 200-ps resolution and 43-s range, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 46, No. 4, August 1997, pp. 851-856
 60. R. Pełka, J. Kalisz, R. Szplet: Nonlinearity correction of the integrated time-to-digital converter with direct coding, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 46, No. 2, April 1997, pp. 449-452
 61. J. Kalisz, R. Szplet, J. Pasierbinski, A. Poniecki: Field-Programmable-Gate-Array-Based Time-to-Digital Converter with 200-ps Resolution, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 46, No. 1, February 1997, pp. 51-55
 62. J. Kalisz, R. Szplet: Time-to-digital converter with direct coding and 100-ps resolution, ElectronicsLetters, Vol. 31, No. 19, 1995, pp. 1658-1659
 63. J. Kalisz, R. Szplet: Integrated time-to-digital converters with direct coding, Biuletyn WAT, vol. XLIV, no. 10, 1995, pp. 73-86
 64. J. Kalisz, R. Pełka: Improved time-interval counting techniques for laser ranging systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 42, No. 2, April 1993, pp. 301-303;

Wybrane referaty konferencyjne

 
 1. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: Four-channel, precise, time-event recorder in programmable device, 3rd International Conference on Event-Based Control, Communication, and Signal Processing, EBCCSP 2017, Funchal, Madeira, Portugal, 24-26 May 2017
 2. D. Sondej, R. Szplet: Estimation of quantization steps of time interpolator in view of temperature changes, The 20th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing, Szczecin, 25 maja 2017
 3. K. Gasik, R. Szplet: Direct Digital Synthesizer based on Field Programmable Gate Array, The 20th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing, Szczecin, 25 maja 2017
 4. G. Grzęda, P. Kwiatkowski, R. Szplet, K. Różyc, Z. Jachna: Zautomatyzowane stanowisko do identyfikacji charakterystyki przetwarzania precyzyjnego generatora odcinków czasu, XI Szkoła-Konferencja MWK’17 Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, 23-26 maja 2017
 5. G. Grzęda, P. Kwiatkowski, R. Szplet: Stanowisko do badań termicznych z dedykowanym oprogramowaniem, XI Szkoła-Konferencja MWK’17 Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, 23-26 maja 2017
 6. P. Kwiatkowski, K. Różyc, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: Precyzyjny autonomiczny generator odcinków czasu TIG101, XXXIV Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Warszawa, 14 grudnia 2016
 7. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc, D. Sondej: Multi-channel high-precision wide-range time interval measurement method, VIII International Symposium Metrology of Time and Space, St. Petersburg, Russia, 14-16 September 2016
 8. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski: Podsystem weryfikacji parametrów referencyjnych źródeł sygnału zegarowego, VII Kongres Metrologii, Lublin - Nałęczów, 28 czerwca - 1 lipca 2016
 9. P. Kwiatkowski, R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc: A time digitizer based on multiphase clock implemented in FPGA device, Second International Conference on Event-based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP), Cracow, Poland, 13-15 June 2016
 10. R. Szplet, K. Różyc, Z. Jachna, P. Kwiatkowski: Local clock quality evaluation subsystem, 30th European Frequency and Time Forum EFTF 2016, York, United Kingdom, 4-7 April 2016
 11. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski, T. Sondej, M. Sawicki: Wielokanałowy system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, XXXIII Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Poznań, 26-27 października 2015
 12. Z. Jachna, R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc: Parallel data processing in 3-channel integrated time-interval counter, The 18th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing RUC 2015, Szczecin, Polska, 17-18 września 2015
 13. K. Różyc, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: A multichannel programmable distribution amplifier, The 18th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing RUC 2015, Szczecin, Polska, 17-18 września 2015
 14. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: Precise Three-Channel Integrated Time Counter, Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium & European Frequency and Time Forum IFCS-EFTF 2015, Denver, USA, 12-16 April 2015
 15. D. Sondej, R. Szplet: A Combination of Multi-Edge Coding and Independent Coding Lines for Time-to-Digital Conversion, 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2014), Munich, Germany, 1-4 September 2014
 16. R. Szplet, D. Sondej, G. Grzęda: Subpicosecond-resolution time-to-digital converter with multi-edge coding in independent coding lines, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Montevideo, Uruguay, May 12-15, 2014, pp. 747-751
 17. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski, T. Sondej, M. Sawicki: Wielokanałowy licznik czasu, XXXII Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii, Toruń, 17 grudnia 2014
 18. A. Czubla, R. Osmyk, P. Szterk, P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, R. Szplet, Z Jachna, K. Różyc: Verification of TIC Characteristics for Precise Optical Fiber Time Transfer Links, 28th European Frequency and Time Forum (EFTF), Neuchatel, Switzerland, June 23-26, 2014
 19. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc, M. Sawicki, Z. Jachna: Modular Time Interval Counter, 28th European Frequency and Time Forum (EFTF), Neuchatel, Switzerland, 23-26 June 2014
 20. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: Several issues on the use of independent coding lines for time-to-digital conversion, 2013 IEEE Nordic Mediterranean Workshop on Time to Digital Converters, Perugia, Italy, 3 października 2013.
 21. R. Szplet, D. Sondej, G. Grzęda: Interpolating time counter with multi-edge coding, European Frequency and Time Forum & International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), Prague, Czech Republic, July 21-25, 2013, pp. 321-324
 22. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Rozyc, Z. Jachna, T. Sondej, M. Sawicki: Timestamps-Based Multichannel Time Interval Counter, 45th Annual PTTI Meeting, December 25, 2013, Bellevue (Seattle), Washington, USA.
 23. P. Kwiatkowski, R. Szplet, R. Szymanowski: Identyfikacja parametrów dynamicznych linii szybkich przeniesień oraz globalnych linii zegarowych w układach programowalnych Spartan-6, Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2013, Szczecin, 23-24 maja 2013.
 24. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski: High-Precise Portable Time Interval and Frequency Counter, Poznańskie WarsztatyTelekomunikacyjne 2012, Poznań, 14 grudnia 2012.
 25. R. Szpet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: FPGA-based time counters with a wander measurement mode, 44th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Reston, USA, 26-29 listopada 2012.
 26. R. Szplet, M. Poteralski, Precyzyjny przetwornik czas-liczba z powielaniem i uśrednianiem czasu trwania impulsu, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 58, nr 8, 2012
 27. R. Szplet, Z. Jachna, J. Kalisz: A Flash Time-to-Digital Converter with Two Independent Time Coding Lines, Proc. International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design and IEEE 2011 ADC Forum, Orvieto, Italy, June 30 - July 1, 2011.
 28. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, and J. Kalisz: Portable Time Interval Counter with Picosecond Precision , Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems (IMCAS '10), Hangzhou, China, April 10-13, 2010, pp. 53-58.
 29. R. Szplet, K. Klepacki: A two-stage time-to-digital converter based on cyclic pulse shrinking, Proc. European Frequency and Time Forum EFTF’09, 21–24 April 2009, Besancon, France.
 30. R. Szplet, S. Jarzyński: Wysokorozdzielczy konwerter czasowo-cyfrowy z próbkowaniem impulsu, XII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe, 28-29 maja 2009, Szczecin.
 31. P. Dąbal, R. Pełka: Implementacja algorytmu szyfrującego Rijndael (AES) w układzie FPGA Virtex 4FX, XII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe, 28-29 maja 2009, Szczecin.
 32. R. Szplet, J. Kalisz, Z. Jachna, K. Różyc: A Computer Board for Precise and Fast Time and Frequency Measurement, Proc. European Frequency and Time Forum EFTF’08, 23–25 April 2008, Toulouse, France.
 33. R. Szplet, J. Kalisz, Z. Jachna, K. Różyc: A 45-ps time-interval counter board with PCI interface, 39th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting PTTI 2007, November 26 - 29, 2007, Long Beach, California.
 34. T. Radomski, R. Pełka: Implementation and testing of delta-sigma DACs and ADCs in modern FPGA devices, ICSES’06, Łódź 18-20 wrzesień 2006, str. 789-792
 35. R. Szymanowski: Wpływ błędu kwantyzacji na niepewność pomiarową w interpolacyjnym liczniku czasu, Mat. konf. MKM'2006 ( www.mkm.iem.pw.edu.pl )
 36. Tomasz Radomski, Ryszard Pełka: FPGA-based digital-to-analog conversion with embedded delta-sigma modulators, IX Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC'2006, Szczecin 18-19 maja 2006
 37. Tadeusz Sondej, Lech Zagoździński, Ryszard Pełka: Porównanie wydajności sprzętowego i programowego procesora w układzie FPGA Xilinx Virtex-4, IX Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC'2006, Szczecin 18-19 maja 2006
 38. Ryszard Szplet, Marek Grabowski: Konwerter czas-liczba o rozdzielczości 40 ps w układzie reprogramowalnym, IX Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC'2006, Szczecin 18-19 maja 2006
 39. R. Krawczak, T. Sondej, Rozproszony system akwizycji danych z wykorzystaniem GPRS, Materiały Konferencyjne KKRRiT, 2005, str. 303-306
 40. L. Zagoździński,Z.Piotrowski: Wpływ parametrów toru mikrofonowego na wynik sumowania koherentnego sygnału transmitowanego w torze akustycznym, USiR, Soczewka 2005
 41. T. Radomski, Przetworniki cyfrowo-analogowe wykorzystujące modulatory delta-sigma zaimplementowane w układach programowalnych FPGA Virtex-4, VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI - SECON 2005, TR
 42. J. Kalisz, Z. Jachna, R. Szplet, K. Różyc: Precyzyjny licznik czasu i częstotliwości T-2300R, XVI Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Warszawa, 8 listopada 2005.
 43. T. Orżanowski, J. Kalisz: A method utilizing delay-locked loop for temperature stabilization of precise time counters in CMOS FPGA technology, Proc. Int. Conf. MICROTHERM 2005, Łódź, 19-22.06.2005, pp. 143-149
 44. J. Kalisz , Z. Jachna: Dual-edge late-transition detector for testing the metastability effect in flip-flops, Proc. The 16th International Conference on Microelectronics ICM’2004, pp. 780-782, Tunis, December 6-8, 2004.( poster)
 45. R. Szymanowski, J. Kalisz: Integrated time counter with 200 ps resolution, 22nd NORCHIP Conf., Oslo, November 8-9, 2004, pp. 207-209
 46. T. Sondej, R. Pełka, Fuzzy Calibration for Pulsed Time-of-Flight Laser Rangefinder, 2004 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications, 14-16 July 2004, Boston, USA
 47. R. Szymanowski, J. Kalisz: Scalony licznik czasu z dwustopniową interpolacją, Konferencja Grantowa, Ustroń 24 czerwiec 2004 ( prezentacja)
 48. T. Sondej, A. Poniecki: Zastosowanie metod silnej estymacji do podwyższania dokładności impulsowego dalmierza laserowego, XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Ustroń 21 - 23 czerwiec 2004
 49. J. Kalisz , Z. Jachna: Metoda testowania metastabilności przerzutników w programowalnych układach scalonych , VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 13-14 maja 2004 ( prezentacja)
 50. T. Orżanowski: Cyfrowy detektor fazy do pętli DLL w układzie FPGA, VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 13-14 maja 2004 ( prezentacja)
 51. J. Kalisz , R. Szplet: A PC-based time interval counter with 200 ps resolution, 35'th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, San Diego , December 2-4, 2003
 52. T. Sondej, R. Pełka: Data analysis and calibration in precision laser rangefinder, Proc. Conf. Optical Distance Instrumetation and Measurements, Pavia , Sept. 20-22, 2001, pp. 124-129
 53. J. Kalisz, R. Pełka, R. Szplet: Problemy projektowe w precyzyjnej metrologii odcinków czasu, Konf. MWK’2001, „Metrologia wspomagana komputerowo”, Rynia, 21-24 maja 2001, Tom 1, str. 117-165
 54. R. Pełka: Computer methods and Algorithms for High-Precision Time Interval Measurements Based on the VIMS Concept, IEEE International Workshop on Virtual and Intelligent Measurement Systems, Annapolis, 29-30 April, 2000, pp. 7-11
 55. J. Kalisz, R. Szplet, R. Pełka, A. Poniecki: Single-chip low-cost time counter for distance measurements with 3 cm resolution, Proc. Conf. Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and Applications, Nantes, 8-10 July 1997, 5 p.
 56. J. Kalisz, R. Szplet, R. Pełka: Single-chip interpolating time counter with 200-ps resolution and 43-s range, Proc. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC'96, Brussels , June 4-6, 1996, pp. 676-680
 57. R. Pełka, J. Kalisz, R. Szplet: Nonlinearity correction of the integrated time-to-digital converter with direct coding, Proc. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM'96, Braunschweig , June 17-20, 1996, pp. 548-549
 58. J. Kalisz, R. Pełka: Improved time-interval counting techniques for laser ranging systems, Proc. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM'92, Paris, June 9-12, 1992, pp. 412-413