ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Studia II stopnia

DATA
 

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich), w ramach przedmiotów realizowanych w ZTC, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą elektroniki cyfrowej na poziomie umożliwiającym samodzielne projektowanie złożonych układów cyfrowych. Rozwijają umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod i narzędzi projektowych w odniesieniu do technologii realizacyjnej (układy programowalne CPLD i FPGA, układy specjalizowane ASIC). Nabywają też doświadczenia w stosowaniu języków wysokiego poziomu zarówno do opisu sprzętu, jak i programowania systemów mikroprocesorowych.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki: