ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Studia I stopnia

DATA
 

Na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), w ramach przedmiotów realizowanych w ZTC, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw elektroniki cyfrowej na poziomie umożliwiającym samodzielne projektowanie średnio skomplikowanych układów cyfrowych. Studenci uczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi do projektowania układów elektronicznych, w szczególności z układami programowalnymi, oraz poznają sposoby opisu sprzętu w języku VHDL. Zapoznają się także z budową systemów mikroprocesorowych oraz ich programowaniem z użyciem wybranych języków, np. C, C++, Java.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki: