ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

Studia indywidualne i Erasmus

DATA
 

Zakład Techniki Cyfrowej oferuje studentom nowoczesne programy studiów indywidualnych. Z tej formy kształcenia w ostatnich latach skorzystała liczna grupa najbardziej uzdolnionych studentów I i II stopnia z Wydziału Elektroniki. Na studiach indywidualnych studenci zdobywają rozszerzoną, w stosunku do standardowego programu studiów, wiedzę na temat nowoczesnych metod, narzędzi i technologii związanych z projektowaniem i programowaniem układów oraz systemów cyfrowych. Warunek ubiegania się o przyjęcie na studia indywidualne to średnia ocen z poprzednich semestrów nie mniejsza niż 4,0. Więcej informacji na temat wymagań formalnych znajduje się na stronie Wydziału Elektroniki WAT.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów indywidualnych:

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS
Projektowanie systemów cyfrowych 56 3
Precyzyjna metrologia czasu 44 3
Programowanie systemów mikroprocesorowych w języku C 60 4
Autonomiczne systemy mikroprocesorowe 46 3
Programowanie systemów wbudowanych 60 4
Zastosowania układów FPGA w systemach sterowania 56 3
Zaawansowane architektury mikroprocesorów 56 3
Zintegrowane systemy cyfrowe 60 4
Procesory sygnałowe 60 4
Systemy cyfrowe czasu rzeczywistego 60 4
Przetwarzanie danych w systemach wbudowanych 56 3
Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych 60 4
Programowanie aplikacji w języku Java Enterprise 60 4
Projektowanie aplikacji J2ME 60 4
Układy elektroniczne do pomiaru sygnałów biomedycznych 46 3

Rodzaj przedmiotu, zakres tematyczny i liczba godzin jest zawsze ustalana indywidualnie w zależności od zainteresowań studenta i możliwości kadry dydaktycznej Wydziału Elektroniki.

Studenci indywidualni, będący pod opieką pracowników naukowych Zakładu Techniki Cyfrowej, realizują w tym zakładzie również prace dyplomowe. W ostatnich latach wielu z nich uzyskało nagrody i wyróżnienia w konkursach Rektora-Komendanta WAT i Dziekana Wydziału Elektroniki na najlepszą pracę dyplomową. Wiele z tych prac było prezentowanych na corocznej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki (SECON). Studenci oryginalnych i najlepszych prac prezentowali swoje wyniki również na uznanych konferencjach krajowych.

Zachęcamy wyróżniających się studentów do zgłaszania się do wykładowców z propozycjami podjęcia studiów indywidualnych. Studia indywidualne to również przepustka na ciekawe studia zagraniczne oraz możliwość uczestniczenia w pracach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Wydziale Elektroniki.

W Zakładzie Techniki Cyfrowej od wielu lat prowadzone są również zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach europejskich programów Erasmus i Erasmus+.

Przedmioty realizowane w ramach programów Erasmus i Erasmus+:

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS
Digital Circuits 20 5
ASIC Design 20 4
Programmable Logic Devices    20 4
Computer Architecture and Operating Systems 20 4
Programming Languages 20 5
Artificial Intelligence Methods 20 4

Zachęcamy naszych studentów do wzięcia udziału w programie Erasmus+, który m.in. umożliwia podejmowanie studiów w ponad trzydziestu krajach (28 państw członkowskich Unii Europejskiej; państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; oraz państwa kandydujące do UE: Turcja, Republika Macedonii). Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wydziału Elektroniki WAT.