ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ   Instytut Systemów Łączności
Wydział Elektroniki WAT

TIG101

DATA
 

Precyzyjny generator odcinków czasu TIG 101

Precyzyjny generator odcinków czasu TIG 101

Opis ogólny

Precyzyjny licznik czasu TIG 101 to autonomiczny przyrząd pomiarowy, charakteryzujący się mała wartością rozmycia czasowego (poniżej 5 ps) oraz szerokim zakresem (od 100 ns do 10 s) wytwarzanych odcinków czasu. Generowane odcinki czasu stanowią przedziały czasowe pomiędzy wybranymi aktywnymi zboczami pary impulsów wyprowadzonych:

  • w trybie A → B na dwóch wyjściach A (START) i B (STOP),
  • w trybie COMMON ze wspólnego wyjścia COMM.

Generowany odcinek czasu może również odpowiadać szerokości (czasowi trwania) impulsu wyprowadzonemu na wyjście COMM (w trybie WIDTH). Procedura generacji odcinków czasu może być wyzwalana:

  • automatycznie z częstością regulowaną od 50 mHz do 1 MHz,
  • z użyciem impulsów doprowadzonych do zewnętrznego wejścia.

Generator, oprócz wytwarzania precyzyjnych odcinków czasu, umożliwia również generację fali prostokątnej o częstotliwości od 0,1 Hz do 50 MHz. W tym trybie, precyzyjnej regulacji poddawana jest częstotliwość sygnału obserwowanego na wyjściu FREQ.
Przyrząd posiada wbudowany termostatowany generator kwarcowy, wytwarzający referencyjne sygnały zegarowe. Możliwe jest użycie zewnętrznego źródła sygnałów zegarowych (sygnał o częstotliwości 10 MHz) o większej stabilności np. wzorca częstotliwości.
Generator wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika lokalny interfejs graficzny. Wszystkie zmiany ustawień, wprowadzanych przez użytkownika, są odpowiednio obrazowane na kolorowym wyświetlaczu. Wbudowane interfejsy komunikacyjne pozwalają również na sterownie zdalne poprzez USB lub Ethernet.

Parametry

Funkcje Time Interval – generacja odcinka czasu pomiędzy impulsami na wyjściach START i STOP lub dwoma impulsami na wyjściu COMM w trybie Common oraz generacja impulsu o zadanym czasie trwania na wyjściu COMM w trybie Width
Frequency – generacja prostokątnego sygnału okresowego na wyjściu FREQ.
Time Interval wyjścia START, STOP oraz COMM
Zakres od 100 ns do 10 s
Rozdzielczość 500 ps
Rozmycie czasowe < 20 ps rms dla TI od 100 ns do 200 ms (gen. wewn. OCXO)
< 20 ps rms dla TI od 100 ns do 500 ms (gen. zewn. np. rubidowy)
Wyzwalanie wewnętrzne: wybór częstotliwości w zakresie od 50 mHz do 1 MHz
zewnętrzne: wejście TRIGGER, impedancja 50 Ω, sprzężenie DC, złącze SMA; impulsy wyzw.: amplituda min. 100 mV, szerokość min. 400 ns
Frequency wyjście FREQ
Zakres od 0.1 Hz do 1 MHz z krokiem przestrajania 1 mHz; od 1MHz do 50 MHz z krokiem przestrajania 1 Hz
Wyjścia START, STOP, COMM, FREQ
Impedancja obciążenia 50 Ω, sprzężenie DC, złącza SMA
Amplituda 1 V w stosunku do GND
Czas narastania i opadania zboczy (20 – 80 %) < 250 ps
Polaryzacja impulsów wyj. wybieralna, aktywne zbocze narastające lub opadające (z wyłączeniem wyjścia FREQ)
Szerokość impulsów wyj. wybieralna: 10, 20, 50 lub 100 ns ± 1 ns przy napięciu dyskryminacji 0.5 V (dla wyjść START i STOP oraz COMM w trybie Common)
Wewnętrzny generator referencyjny 10 MHz OCXO, stabilność 1×10-7 (od - 20°C do +70°C)
Zewnętrzny generator referencyjny wejście 10 MHz , impedancja 50 W, sprzężenie DC, złącze SMA częstotliwość 10 MHz, fala sinusoidalna lub prostokątna, amplituda min. 100 mV na obciążeniu 50 W
Interfejsy
USB złącze typ B, USB 2.0
Ethernet złącze RJ-45
Zasilanie 230 V, 50 Hz, 100W
Wymiary 444 (szer.) × 94 (wys.) × 330 (głęb.) mm / obudowa Rack 19” 2U
Waga 8 kg